Czym są badania ultradźwiękowe?

Są to badania, w których, jak można się domyślić, wykorzystuje się fale ultradźwiękowe, a dokładniej zjawisko ich rozchodzenia się w ciałach stałych. Ze względu na swoje właściwości, należą do jednych z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych metod badań nieniszczących.

Podstawowe metody badań przy pomocy ultradźwięków

badania ultradźwiękowePodstawowymi metodami, jeśli chodzi o badania ultradźwiękowe, są trzy metody badań, jakimi są: przenikanie, echo i rezonans. Pierwsza z nich używana jest, by wykryć nieciągłości (czyli wady) położonych blisko badanych powierzchni. Metoda ta, ze względu na swoją specyfikę, jest obecnie niezwykle rzadko spotykana. Jej wykorzystywanie obecnie wydaje się mało praktyczne. Metoda echa wymaga jednostronnego dostępu do badanego obiektu. Echo pozwala ustalić istnienie wady jakiegoś obszaru, jej wielkość i głębokość jej zalegania. Kiedy badania dokonuje się w obszarach pozbawionych wewnętrznych defektów, na ekranie defektoskopu zaobserwować można echo pochodzące od fal odbitych od dna obiektu. Trzecią metodą badań ultradźwiękowych jest oczywiście rezonans, który również polega na zjawisku odbicia fal ultradźwiękowych od wady. W tej metodzie jednak inaczej wygląda obraz odbicia fal – obserwujemy bowiem nałożenie się fal padających i odbitych. Badania ultradźwiękowe wykorzystuje się w różnych gałęziach przemysłu do oceniania różnych wyrobów, np. lutowanych połączeń albo kutych wyrobów. Badania ultradźwiękowe są też oczywiście powszechnie wykorzystywane w diagnostyce medycznej.

I właśnie w tej kategorii najczęściej się z nimi spotykamy. Ważną informacją będzie więc dla nas fakt, że badania ultradźwiękowe są nieniszczące. Oznacza to, że wykonanie rezonansu nie odbije się na naszym zdrowiu, w przeciwieństwie do, np. tomografii komputerowej.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Usługi