Działalność gospodarcza w Niemczech

Istotą życia ludzkiego jest stawianie przed sobą wyzwań, które mogą prowadzić do polepszenia własnego bytu. Dla wielu osób takim życiowym wyzwaniem jest założenie własnej działalności i wzięcie w swoje ręce własnego losu. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej przed obywatelami polskimi otworzyły się szerokie perspektywy pracy w krajach członkowskich unii z uproszczoną procedurą zakładania firm włącznie. Decydującym momentem umożliwiającym obywatelom polskim na legalną pracę i szybkie zakładanie firm była decyzja władz unijnych na swobodny przepływ osób i usług.

Szybkie procedury zakładania firm w Niemczech

założenie własnej firmy w niemczechObecnie założenie własnej firmy w Niemczech wymaga od przyszłego przedsiębiorcy spełnienia kilku podstawowych warunków. Prawo niemieckie traktuje jednakowo pod tym względem własnych obywateli jak i obywateli Unii Europejskiej. Osoba myśląca o własnej firmie musi zadbać o lokal, który stanie się siedzibą dla działalności gospodarczej, i tu pojawiają się dwie możliwości, nieruchomość można wynająć lub kupić na własność. Najważniejsze jest jednak aby lokal był przystosowany do prowadzenia planowanej działalności i odpowiednio wyposażony. Podczas ewentualnej kontroli, która może nastąpić już po wystawieniu pierwszej faktury będzie to również przedmiotem sprawdzenia przez urzędników. Firma musi być pod każdym względem wiarygodna w oczach urzędników. Sprawy formalne związane z założeniem firmy w Niemczech zaczyna się od złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek składamy w Gewerbeamt lub w urzędzie miasta jeśli w danej miejscowości nie ma placówki Gewerbeamtu. Złożenie wniosku trwa kilka minut i kończy się automatycznym przekazaniem informacji o nowym podmiocie do urzędu skarbowego oraz do Izby Gospodarczej i Handlowej. Właściwy urząd skarbowy wyśle do nas formularz, który jesteśmy zobowiązani szczegółowo wypełnić. Na jego podstawie zostanie nam nadany numer identyfikacji podatkowej. Urząd skarbowy może nie uznać naszego wniosku o założenie firmy w szczególnych przypadkach.

Każdy przedsiębiorca w Niemczech musi być płatnikiem składek zdrowotnych. Istnieje kilka możliwości zdobycia ubezpieczenia zdrowotnego, a informacje na temat tego zagadnienia dostępne są w internecie. Dla osób, które nie czują się na siłach aby przejść samemu przez drogę założenia firmy istnieje alternatywa w postaci biur doradczych. Mogą też one odpłatnie załatwić całą procedurę za przedsiębiorcę. Potencjalny przedsiębiorca może skorzystać w Niemczech z organizowanych przez różne podmioty szkoleń, które podnoszą wiedzę w sferze podatkowej i prawnej.