Jak wygląda kryzysowy PR?

Kryzys wizerunkowy może nieść ze sobą bardzo negatywne konsekwencje dla firmy. Dlatego też warto wiedzieć, jak postępować w przypadku wystąpienia tego typu sytuacji. Z pewnością bardzo istotne jest podjęcie jak najszybszych, skoordynowanych działań.

Czy kryzysowy PR jest skuteczny?

kryzysowy public relationsKryzys wizerunkowy może dotknąć niemal każdą firmę, z niemal każdej branży. Jego przyczyną może być na przykład nie informowanie o pochodzeniu danych produktów, czy też wyciek informacji o złym traktowaniu pracowników. W takim wypadku bardzo ważne jest podjęcie jak najszybszych działań ratujących firmę, w czym może pomóc kryzysowy public relations. Jest to zespół działań, podjętych przez firmę dotkniętą kryzysem, które stopniowo doprowadzą do jego całkowitego zażegnania. Takie działania należy podjąć od razu po wystąpieniu sytuacji kryzysowej, tak aby informacje o kryzysie nie zostały najpierw podane przez media. Kluczowa jest także dobra taktyka informacyjna – w przypadku wystąpienia kryzysu opinia publiczna musi być informowana o podjętych przez firmę działaniach, które zapobiegną wystąpieniu podobnej sytuacji w przyszłości. Pomocne także może się okazać posiadanie pracownika, który będzie odpowiadał za kontakty z mediami dotyczącymi bieżącej sytuacji. Musi być to osoba o stalowych nerach, które będzie budziła zaufanie. Dobrze prowadzony kryzysowy PR może się przyczynić do znacznego ograniczenia strat firmy związanych z kryzysem wizerunkowym, o ile zostanie przeprowadzony profesjonalnie oraz z zachowaniem pewnych zasad.

Kryzys wizerunkowy, obok tego gospodarczego  jest tym, który najbardziej może przełożyć się na dochody danej firmy. Dlatego też, w przypadku jego wystąpienia należy jak najszybciej podjąć działania minimalizujące jego skutki. Pomóc w tym może kryzysowa kampania informacyjna, prowadzona przez agencję PR.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Usługi