Kiedy wykorzystuje się koparkę ssącą?

Przeprowadzenie dużych, spektakularnych inwestycji kojarzy nam się z wykorzystaniem koparki, która zdecydowanie skraca czas przeprowadzania czynności wykopaliskowych oraz zmniejsza konieczność wykorzystywania do tego celu siły ludzkich rąk. Okazuje się jednak, że nie zawsze skorzystanie z tradycyjnej formy koparki jest możliwe. Wówczas należy skorzystać z nowoczesnych rozwiązań w tej dziedzinie, które zapewnią bezpieczeństwo i wysoka skuteczność przeprowadzanej inwestycji.

Działanie koparki ssącej

nowoczesna koparka ssącaPrace ziemne, prowadzone w ramach dużych inwestycji zwykle przewidują wykorzystanie koparki, która znacznie skraca czas wykonywanych czynności, związanych z dostawaniem się na znaczne głębokości oraz ogranicza konieczność wykorzystywania w tym celu siły ludzkich rąk. Okazuje się jednak, że podczas prowadzenia prac w miejscach silnie zurbanizowanych pojawia się ryzyko uszkodzenia znajdującej się pod ziemią gęstej sieci instalacyjnej, której skutki przerwania byłyby trudne do przewidzenia i usunięcia, dlatego skorzystanie z tradycyjnej koparki nie jest możliwe. W takich sytuacjach wykorzystywana jest nowoczesna koparka ssąca, która skutecznie zastępuje pracę kilkunastu osób, potrzebnych nam do wykonania tego zadania w sposób manualny, a to z kolei zmniejsza koszty ponoszone podczas inwestycji i pozwala na znacznie szybszą realizacje planów. Za pośrednictwem takiej koparki można również skutecznie naprawiać awarie sieci instalacyjnych, bowiem dotarcie do uszkodzonych rur jest łatwe i bezpieczne.

Prace ziemne, prowadzone na dużą skalę wymagają zastosowania specjalnych technik i maszyn, bowiem wykorzystanie do tego celu siły ludzkich rąk byłoby bardzo kosztowne i rozległe w czasie. Okazuje się jednak, ze nie zawsze mamy możliwość skorzystania z tradycyjnej formy koparki, czy to ze względu na gęstą sieć instalacyjną, znajdując się pod ziemią, czy też z uwagi na ograniczona dostępność do miejsca prac.