Leczenie uzależnień w szpitalu

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje leczenie uzależnień od alkoholu. Niezależnie czy pacjent jest ubezpieczony czy też nie ma możliwość skorzystania z takiego leczenia nieodpłatnie. Co więcej może skorzystać z tej możliwości tyle razy, ile zachodzi taka potrzeba. Nie we wszystkich krajach Unii Europejskiej tak jest.

Ośrodki leczenia uzależnienia

leczenie uzależnień alkoholu w PolsceBezpłatne leczenie uzależnień alkoholu w Polsce jest bez wątpienia dużym udogodnieniem. Ponadto możliwość skorzystania z tego typu leczenia wiele razy z pewnością jest dużą zaletą. W Niemczech leczenie uzależnień refundowane jest tylko jeden raz. Pacjenci mogą skorzystać z różnych ośrodków leczniczych. Osoby aktywne zawodowo często wybierają leczenie ambulatoryjne prowadzone w przychodniach publicznych lub wyznaczonych ośrodkach. Leczenie odbywa się od poniedziałku do piątku przez kilka godzin dziennie. Jeżeli koliduje to z pracą pacjentów istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia lekarskiego. Cały proces leczenie trwa od sześciu do ośmiu tygodniu. Formę dziennego leczenie prowadzą również szpitale psychiatryczne. W oddziałach w ciągu dnia w określonych godzinach prowadzane są zajęcia dla osób uzależnionych. Obejmują one psychoterapię oraz farmakoterapię. Istnieje również możliwość skorzystania z leczenia całodobowego zamkniętego. Pacjent przebywa w szpitalu bądź ośrodku przez całą dobę przez okres od sześciu do ośmiu tygodniu.

Walka z nałogiem niewątpliwie wymaga ogromnego zaangażowania oraz silnej woli. Każdy pacjent może wybrać dowolny ośrodek oraz skorzystać z wielu form leczenia. Nie mniej jednak bez odpowiedniego zaangażowania nie uda się osiągnąć zamierzonych rezultatów. Ogromne znaczenia ma nastawienie do walki z chorobą, które wpływa na pokonywanie przeciwności oraz staje się gwarancją uzyskania pożądanych efektów.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Zdrowie