Nawierzchnie sportowe z normą EN

Współczesne obiekty sportowe różnią się diametralnie od tych, które funkcjonowały w Polsce jeszcze 20 lat temu. Nasz kraj może się poszczycić wieloma znakomitymi halami sportowymi, których zazdrości nam cała Europa. Spełniają one wszystkie bardzo rygorystyczne wymogi stawiane przy budowie tego typu obiektów.

Dobre podłogi sportowe

certyfikowana nawierzchnia sportowaPodłoga sportowa musi spełniać szereg wymogów co odróżnia ją od innych posadzek. Nawierzchnia musi być wykonana w taki sposób aby sprostała intensywnemu i zróżnicowanemu ruchowi sportowców oraz innych korzystających z niej osób. Dobra nawierzchnia musi zapewnić możliwość dynamiki wykonywanych ruchów przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka odniesienia kontuzji. Musi być to nawierzchnia w pełni bezpieczna. Wszystkie te wymogi zapewni tylko certyfikowana nawierzchnia sportowa, która powinna być układana nie tylko w profesjonalnych obiektach ale również w szkolnych i rekreacyjnych. Aby uniknąć kompletnej dowolności w budowie posadzek sportowych wprowadzono normę, która charakteryzuje nawierzchnie sportowe certyfikowane. Jest no norma europejska EN 14904, która standaryzuje cechy właściwej nawierzchni wewnętrznej. Podłoga, która nie wymaga certyfikatu jest możliwa do budowy jedynie w obiektach gdzie jest to zastrzeżone w projekcie obiektu. Do nadania nawierzchni certyfikatu niezbędne jest przebadanie jej pod kątem wielu specyficznych parametrów. Głównie bada się absorpcję energii, ugięcie w punkcie, poślizg, odbicie piłki, odbicie światła oraz obciążenie punktowe i toczne. Po przeprowadzeniu badań testowych występuje się o nadanie certyfikatu poświadczającego zgodność z normą europejską.

Jeżeli nawet instytut naukowy poświadczy zgodność z obowiązującą normą to chwila prawdy przychodzi dopiero podczas intensywnej eksploatacji nawierzchni. Oczywiście powinna być trwała i sprostać utrzymaniu sprzecznych właściwości takich jak miękkość i elastyczność dla bezpieczeństwa w kontrze do betonowej twardości dla właściwego odbicia piłki.