Listwy zębate w bramach przesuwnych

Bramy automatyczne to coraz częściej wykorzystywany wynalazek nowoczesnej techniki, który ułatwia nam codzienne funkcjonowanie. Mamy do dyspozycji bramy skrzydłowe, lub jednolite bramy przesuwne, które zapewniają nam maksimum komfortu przy korzystaniu z nich. Chciałbym omówić w tym miejscu system bram przesuwnych, gdyż uważam, że są znacznie praktyczniejsze niż bramy skrzydłowe, a poprzez zastosowanie w nich pewnego mechanizmu również mniej awaryjne.

Wykorzystanie listwy zębatej do bram przesuwnych

Listwa zębata do bram przesuwnychBramy przesuwne działają na zasadzie przesunięcia jednego, lub dwóch przęseł równolegle wzdłuż płotu. Dzięki czemu nie tracimy miejsca jak to występuje w przypadku bram skrzydłowych na otwarcie skrzydeł bramy. Całe przęsło bramy chowa się wzdłuż płotu, stąd wykorzystanie miejsca jest znikome. Bardzo dobrze sprawdza się to na małych posesjach, których płot znajduje się ekstremalnie blisko budynków. Początki produkcji bram przesuwnych opierały się na mechanizmach łańcuchowych, które ze względu na konserwacje i sposób konstrukcji często ulegały awariom. Dopiero wprowadzenie mechanizmu listwy zębatej uregulował tą kwestie. Listwa zębata do bram przesuwnych jest elementem wykonanym z metalu. Jest to płaskownik metalowy z nałożonymi na niego zębami będących odbiciem zębów na kole zębatym mechanizmu silnika bramy. Listwa jest przyczepiona do przęsła bramy, natomiast doczepione do niej koło zębate jest zamocowane do wału silnika. Napęd tej jednostki powoduje przesuwanie listwy wraz z przęsłem względem nieruchomej jednostki napędowej, co powoduje otwarcie oraz zamknięcie bramy regulowane dodatkowo przez czujniki położenia przęsła.

Ten sposób działania i konstrukcji bramy przesuwnej zmniejszył w znaczny sposób awaryjność tej technologii i spowodował praktycznie bezobsługowe jej działanie. Stąd duża popularność tego typu napędów na rynku i myślę, że każdy użytkownik bram przesuwnych jest z tego powodu niezwykle zadowolony.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Przemysł