Prawidłowe przechowywanie broni palnej

Pod względem dostępności do broni palnej Polska i Polacy plasują się na bardzo odległym miejscu w skali światowej. Mniej niż 5 na 100 mieszkańców naszego kraju ma dostęp do broni palnej, co w porównaniu z innymi europejskimi krajami stawia nas również na szarym końcu w dostępności broni w skali europejskiej.

Zasady przechowywania broni

szafy do przechowywania broniPolskie prawo stawia szereg wymagań przed osobami, chcącymi uzyskać pozwolenie na broń. Poza wymaganiami natury formalnej są również wymagania dotyczące odpowiedniego zabezpieczenia posiadanej broni. Po pierwsze, ma to uchronić posiadacza broni przed dostępem do niej przez osoby trzecie, a po drugie ma być zabezpieczona przed domownikami, którzy mogą w nieodpowiedni sposób obchodzić się z bronią. Ustawodawca stawia konkretne wymagania przed producentami tego rodzaju sejfu. Szafy do przechowywania broni muszą posiadać przynajmniej stopień S1. Ustawodawca przewiduje, że tego typu szafy powinny być wykonane z metalu oraz posiadać atestowany zamek. Ponad to, producent szafy musi w taki sposób skonstruować szafę do przechowywania broni, aby można było ją w łatwy sposób zakotwiczyć w stałym elementach konstrukcji budynku. Co więcej, ustawodawca narzuca również konieczność przechowywania broni palnej i amunicji. Magazynek musi być odłączony od broni, a sam broń rozładowana. Oczywiście ma to zapobiec użytkowi osobom, które nie potrafią w prawidłowy sposób załadować broni oraz przypadkowego użycia broni.

Decydując się na kupno szafy do przechowywania broni powinniśmy mieć świadomość tego, że sposób zabezpieczenia posiadanej przez nas broni będzie wyznacznikiem bezpieczeństwa naszego i naszych rodzin. Posiadanie broni palnej zwiększa nasz poziom bezpieczeństwa, sprawia że nie jesteśmy bezbronni w perspektywi agresji, ale tylko pod warunkiem jej prawidłowego przechowywania.