Przepisy prawa budowlanego

Bardzo często odbywają się różne budowy, jednak każda budowa obiatę jest prawem budowlanym, różnymi przepisami. Każda budowa wymaga różnego rodzaju dokumentacji a czasem nawet pozwoleń. Jak jest z budowami, w których udział bierze gaz?

Pozwolenie na budowę rurociągów

budowa rurociągów gazowychWszystkie budowy jakie się odbywają, nie zależnie od tego czego one dotyczą powinny mieć swój indywidualny projekt oraz być wykonywane i budowane zgodnie z panującymi przepisami prawa budowlanego. Podobnie jest w przypadku kiedy rusza budowa rurociągów gazowych. Na taką budowę trzeba dostarczyć wiele potrzebnych materiałów oraz zapewnić bezpieczną dostawę odpowiednich ilości paliwa gazowego i zapewnić jego eksploatacje. Przed rozpoczęciem takiej budowy trzeba mieć bardzo dużo pozwoleń i odpowiedni i przemyślany projekt sieci gazowych. Musi uwzględniać on plan nie tylko układu całej naszej instalacji, ale powinien już z góry przewidzieć jakie będzie zapotrzebowanie planowe i bieżące na paliwo gazowe. Cały nasz projekt musi być ściśle zgodny z wszelkimi wymaganiami z góry ustalonymi przez PSG, czyli Polską Spółkę Gazownictwa. Do naszego projektu musimy skompletować wszystkie dokumenty między innymi powinien się tam znaleźć projekt budowlany, projekt sieci gazowej, projekt wykonawczy. Jeżeli mamy do czynienia z gazem niższym niż gaz o ciśnieniu roboczym 0,5 MPa nie potrzebujemy specjalnego pozwolenia na budowę. Inaczej jest już z wyższym ciśnieniem gazu. Wtedy już do swoich dokumentów dodatkowo musimy dołożyć pozwolenie na budowę, które nie jest zawsze łatwo uzyskać. Wszystko zależy między innymi od terenu, na którym planujemy zacząć prace budowlane.

Kiedy planujemy budowę rurociągów gazowych musimy przestrzegać sztywno przepisów z góry ustalonych przez PSG. Dużą grę odgrywa tu też prawo budowlane, które jest ściśle przestrzegane.Kiedy mamy do czynienia z niższym gazem od 0,5 MPa, specjalne pozwolenie nie jest wymagane.